örökSÉG

2018 volt az Európai Kulturális Örökség Éve. Ebből az alkalomból indítottuk az örökSÉG projektet, ami a fiatal, középiskolás korosztály érdeklődését kívánja felhívni az épített örökség iránt.

A kulturális örökségünk körülvesz minket a hétköznapokon, az ünnepeken, otthon és az utcán. Meghatározza az identitásunkat, hogy mit gondolunk magunkról és a világról. Figyelmet mégis alig fordítunk rá, különösen a fiatalok érdeklődését nehéz felkelteni a számukra távolinak, megfoghatatlannak, és a hétköznapokban irrelevánsnak tűnő téma iránt.

Ezen szeretnénk változtatni az örökSÉG ismeretterjesztő anyag összeállításával. Az örökSÉG érthetően, érdekesen, a jelenbe és kifejezetten a fiatalok hétköznapi kontextusába ágyazva tárgyalja az épített örökséghez kapcsolódó témákat. A történeti emlékeket kortárs helyszínekkel állítjuk párhuzamba, hogy az épített örökséget élővé, maivá, relevánssá tegyük.

A cél, hogy a fiatalok gondolkodjanak és beszéljenek az épített örökségről – akár a régi műemlékek, akár a kortárs street art hordozta üzenetekről és értékekről. Ezt gondolat-, és vitaébresztő kérdésekkel segítjük. A kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz, sok jó megoldás elképzelhető. Az önálló véleményalkotás, a saját lakókörnyezet tudatos felfedezése és (át)értékelése a cél. Az ismeretterjesztő anyagok ezért nem konkrét épületekről, korokról informálnak, hanem a múlt segítségével a jelen megértésére, a kortárs kultúrában, épített környezetben rejlő értékek felismerésére ösztönöznek. A mai fiatalok vajon mit hagynak örökül a következő generációknak? Milyen értékeket hoznak létre, ami majd az épített örökség részévé válik?

Tíz tematikus ismeretterjesztő anyagot teszünk elérhetővé az internetes felületeinken.

  1. kulturális_örökség
  2. állandó_és_változó
  3. megőrzés_és_alakítás
  4. helyi_és_egyetemes
  5. örökség_helyszínek
  6. épületek_és_épülettípusok
  7. szerkezetek
  8. formák
  9. anyagok_és_felületek
  10. térhasználat

A téma iránt érdeklődő pedagógusok számára kiegészítő tanári kézikönyv készül. Ebben hasznos módszertani tanácsok, háttér információk és irodalomlista található, amely megkönnyíti számukra az épített örökség témakör tanórai feldolgozását.

Tanári kézikönyv

Memóriajáték

Képjegyzék

Az oktatási segédanyag témáját tekintve hiánypótló, kortárs nyelvezetével pedig önmagában is vizuális nevelésre törekszik. 

Szerzők: Tóth Eszter, Sebestyén Ágnes

Grafika: Kapitány Eszter • Fotók: Bán András

A projekt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.