Rólunk

BEMUTATKOZÓ

A kultúrAktív közhasznú civil szervezet, melynek célja a gyermekek és fiatalok érzékenyítése az épített környezet iránt. Tevékenységeink a szűkebb és tágabb lakókörnyezet felfedezésére, megfigyelésére és megértésére, valamint közös formálására ösztönöznek. Erősítik a helyi identitást és az épített környezet iránti felelősségvállalást. Egyesületünk elkötelezett az épített környezeti nevelés fejlesztésében és terjesztésében, ezért szakmai programokat szervezünk, szakkönyveket publikálunk, kutatunk, és szorosan együttműködünk szakmai és oktatási intézményekkel.

Tevékenységeinkben a városi tér nyújt keretet a tanuláshoz és az aktív részvételhez, a tanulási folyamat pedig katalizátora az épített környezet és a társadalom átalakulásának. Munkánkban egyaránt fontos a gyakorlat és az elmélet, párhuzamosan folyik a kutatás, a reflexió, és a fiatalokkal való helyi munka. Együttműködünk más hazai szereplőkkel, építészekkel és tanárokkal, iskolákkal és egyetemekkel, kamarákkal és önkormányzatokkal. Célunk, hogy felkeltsük a figyelmet az épített környezeti nevelés iránt, fejlesszük az ehhez kapcsolódó tudást, és létrehozzunk egy dinamikusan fejlődő és növekvő szakmai hálózatot.

Tagjaink építészek, tájépítészek, pedagógusok, óvópedagógusok, kulturális menedzserek, művészettörténészek, akik változatos kompetenciákkal, témákkal és módszerekkel gazdagítják egyesületünket.  

kA-videó

Tóth Eszter, elnök

Művészettörténet, spanyol nyelv és irodalom, valamint tanár szakon végeztem az ELTE-n, és a Robert Bosch Alapítvány ösztöndíjának keretében nemzetközi kulturális menedzsmentet tanultam Németországban. 2006 és 2009 között a budapesti Szépművészeti Múzeumban dolgoztam, ahol tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat és előadásokat tartottam. Jelenleg a hamburgi HafenCity Universität doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatási területem a gyermekek részvétele a várostervezésben. A kultúrAktív Egyesület alapító elnökeként célom az épített környezeti nevelés módszereinek terjesztése, ezért tagtársaimmal együtt különböző, gyermekeket és pedagógusokat célzó projekteket szervezek, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítésén dolgozom.

toth.eszter@kulturaktiv.hu

Sebestyén Ágnes, alelnök

Művészettörténetet és művészettörténet tanár szakot végeztem az ELTE-n és részt vettem a Robert Bosch Alalpítvány kulturális menedzser képzésében Németországban. 2002 óta 20. századi és kortárs képzőművészettel foglalkozom kurátorként és kulturális menedzserként. Emellett művészettörténetet tanítottam a Képző-és Iparművészeti Szakközépiskolában és a Nagyváradi Partium Egyetemen, majd a Magyar Nemzeti Galériában dolgoztam múzeumpedagógusként. Jelenleg a Berni Egyetemen dolgozom kutatási asszisztensként és művészettörténetből doktorálok. A kultúrAktív Egyesület alapító tagjaként és alelnökeként gyerekkönyvek írásával, tematikus táborok szervezésével, pályázatírással, módszertani képzések szervezésével és szakmai anyagok fordításával foglalkozom.

sebestyen.agnes@kulturaktiv.hu

Szilágyi-Nagy Anna, alelnök

Szilágyi-Nagy Anna BSc tájépítész vagyok. Most készül a mesterdiplomám a német HfWU Nürtingen-Geislingen főiskolán, melyet a Hosszúréti-patak vízgyűjtőterületi revitalizációjának szentelek, nagy hangsúlyt fektetve a civil szereplők és a helyi lakosok érdekeinek feltárására, valamint a részvételi tervezés témájára. Örülök, hogy tapasztalataimmal gazdagíthatom az egyesület palettáját, és várom a további együttműködést!

szilagyi-nagy.anna@kulturaktiv.hu

Zajacz Judit, titkár

Építészmérnökként különösen fontos számomra az épített környezet és annak relációi, az emberek élete, igénye… Az egyesület önkénteseként tapasztaltam meg először a gyerekek figyelmének erejét.  Mesterdiplomám témájának a vizuális nevelést választottam – érzékenyítés . odafigyelés . tudatosság . proaktivitás – ehhez kapcsolódó kutatásaim során kerültem közelebb az erre irányuló módszerekhez. Ez az elméleti háttér az egyesület gyakorlatával párosulva jó iránymutató a mindennapokban és a tervezésben; igyekszem követni és új lehetőségeket keresni.

zajacz.judit@kulturaktiv.hu

Tóthné Pfaff Éva, gazdasági vezető

Vállalati közgazdász szakot a PTE-n, pénzügyi szakközgazdász szakot a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem. Később a kontrolling terület speciális képesítéseit sajátítottam el, majd tanítottam Pécsett a  Perkeft Oktatási Központban. A Magyar Távközlési Vállalatnál 25 évig dolgoztam a pénzügyi-kontrolling különböző területein. Jelenleg a Magyar Postán projekt kontrolling tevékenységet végzek. Pécsett lakom, ahol több civil szervezetben aktív szerepet töltök be. Önkéntesként a Pécs-Normandia Lions Club jószolgálati szervezetben, a Rigóder-Domb Egyesületben, a DTSE-ben tevékenykedem. A kultúrAktív alapító tagjaként a gazdasági feladatokat látom el.

pfaff.eva@kulturaktiv.hu

 

Ádám László

Terület- és településfejlesztő, illetve turizmusfejlesztő geográfusként, majd később földrajz-történelem szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. Dolgoztam egyetemi óraadóként, városfejlesztési referensként és általános iskolai tanárként. Jelenlegi munkahelyem az Országos Széchényi Könyvtár, ahol többek között iskolai csoportoknak tartok idegenvezetést. 2017-ben azért csatlakoztam a kultúrAktív lelkes csapatához, mert szeretném ha gyerekek, fiatalok nemcsak jobban megismernék a saját településüket, lakókörnyezetüket, hanem véleményükkel, javaslataikkal aktívan részt is vennének annak alakításában.

Böhler Nóra

Művészettörténetet (MA) és klasszika-filológiát (BA) végeztem az ELTE-n. Gyerekfoglalkozásokat és nyári táborokat vezetek a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének múzeumpedagógusaként. Az Éós program antik levelező pályázatát kiíró csapatának egyik szerkesztője vagyok. Emellett 2008 óta kísérletezek a drámapedagógia eszköztárának adaptációjával kortárs képzőművészeti kiállítások feldolgozásában egy belvárosi galériában és a Nyitott Műtermek Délutánja kezdeményezés keretén belül alkalmi játszótérré alakított műtermekben. Egyesületi tagságom a kultúrAktívval közös korábbi és aktuális projektjeim egyenes következménye.

Fekete-Horváth Erika

Budapesten születtem, és azóta is itt élek a családommal. A férjem révén kerültem kapcsolatba Sopron városával. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem meg művészeti történeti diplomámat. 2002 óta dolgozom nonprofit és profitorientált kortárs művészeti galériákban. 2003 és 2005 között, a Várfok Galéria munkatársaival rádiós programot vezettem a kortárs művészről a polgári rádióban. 2006 óta főállású anya vagyok, és főként cikkeket és katalógusszövegeket írok. A művészettörténeti gyerekeknek szóló Két egér kalandjai könyvsorozat társszerzője vagyok. 2012 óta követem a kultúrAktív tevékenységét, és 2013 ősze óta büszke tagja vagyok az Egyesületnek. Jelenleg együtt dolgozom Szegedy-Maszák Zsuzsannával az Óbuda gyerekeknek című könyvön.

Guba Anna

Művészettörténet, magyar és óvodapedagógus szakon végeztem az ELTE-n. Érdekel, hogyan tehetők élhetőbbé a városok, mit tehetünk ezért mi magunk. Szeretném, hogy a gyerekek már egészen kis koruktól fogva tudatosan figyeljenek a környezetükre, felelősnek érezzék magukat érte. A Kultúraktív Egyesület munkájába ezért kapcsolódtam be, hogy másokkal közösen dolgozhassunk ezért a célért. Óvodapedagógiai szakdolgozatomban az óvodás korosztály számára dolgoztam ki módszertani anyagot az épített környezeti nevelés témájában. Jelenleg a Tiéd a város sorozat, Gödöllő gyerekeknek című kiadványon dolgozom.

Guba Erzsébet

Jelenleg művészettörténész és óvodapedagógus hallgató vagyok, mindkettőt az ELTE-n tanulom. Eddig önkéntesként vettem részt a kultúrAktív munkájában, nagyon közel áll hozzám az a szemlélet, amit az egyesület képvisel. Korábban önkénteskedtem több múzeumban már, többek között a Magyar Nemzeti Galériában. 2013-ban csatlakoztam az egyesülethez, tagként.

Gyergyák János

Építészként és településtervezőként végeztem a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Informatikai és Műszaki Karán. Oktatóként, városi terek kutatójaként, illetve szakmagyakorlóként kiemelten foglalkozom ​a körülöttünk folyamatosan formálódó környezet minőségének javításával. Fontosnak érzem környezetünk jövőjét és elhívatott vagyok a környezetkultúra népszerűsítésére a kicsiktől a nagyokig. Ennek köszönhetően elsőként a ParticiPécs városfejlesztő társasjátékban vettem részt, majd 2014 óta a kultúrAktív Egyesületi tagja vagyok. Tagként a város alakítása, a városi élet feltételeinek javítása érdekel valós közösségi részvétellel.

Katona Réka

Jelenleg a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium művészettörténet tanára vagyok. Az elmúlt években dolgoztam a bécsi Museumquartierben ösztöndíjas kurátorként, különféle közösségi művészeti projekteket indítottam el Budapesten. Kutatási és alkotói területem a kollektív színházi módszerekhez és drámapedagógiához kapcsolódik. Művészettörténet és magyar szakon végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán majd folytattam tanulmányaimat az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. 2011-ben csatlakoztam a kultúrAktív csapatához. 2012-ben pedagógiai lektorként vettem részt A pesti zsidónegyed gyerekeknek című könyv munkálataiban. 2013-14-ben a ParticiPécs című játékfejlesztő pojektben dolgoztam coachként. Érdekel mindenféle művészeti és nevelési határterület melyekhez a kultúrAktív Egyesület interdiszciplináris módszerei alkalmas terepet kínálnak.

Kőnig Tamás

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, ugyanott doktori fokozatot szerzett építész vagyok. Az Ipari Épülettervező Vállalatnál kezdtem dolgozni, közben részt vettem az akkori Budapest VI. kerületi Ingatlankezelő Vállalat Tömbrehabilitációs Tervező Csoportja létrehozásában és néhány éves munkájában. A rendszerváltás óta saját cégünkben tervezek. Tanítok a BME Építészmérnöki karán és – alkalmanként – a Szt. István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán. Jellemzően történeti épületek rehabilitációjával, revitalizációjával foglalkozom, ilyen munkáért kaptam Ybl Díjat, Europa Nostra érmet és ilyen volt a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen habilitálásom témája is. Nagyon szeretem Budapestet, különböző szervezésben évek óta tartok az épített környezettel kapcsolatos előadásokat, vezetek városi sétákat, pl. a BP100 keretében is. Rendkívül fontosnak tartom épített környezetünk „karbantartását”, kezelését és tudatos fejlesztését. Alapvető feladat a „laikusok”, a gyerekek, valamint az ilyesmivel nem foglalkozó, ezeket nem látó, esetlegesen szándékosan nem néző felnőttek érdeklődésének felkeltését. Emiatt nagyon lényegesnek tartom az olyan szervezetek munkásságát, mint a kultúrAktív, melynek pontosan ez a célja, ezért vagyok tagja.

Labanino Rafael

Politológus vagyok, jelenleg Svájcban, a Berni Egyetemen vagyok doktorandusz hallgató. Eddigi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, és a CEU-n végeztem. Voltam újságíró, politikai szöveg- és beszédíró, politikai elemző és tanácsadó, valamint PR asszisztens.
Sem a tudományos munkámnak, sem az eddigi munkáimnak nincs tehát közük az épített környezeti neveléshez. Csupán érdekel, mert mindig is elkötelezett városvédő voltam. A kultúrAktív alapító tagjaként az egyesület kommunikációjával foglalkozom, illetve a városvezető könyvek írásában a szövegek szerkesztésében segítek.

Lavicska Zsuzsanna

Filmelmélet és filmtörténet, spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsészként, valamint mozgókép és médiaismeret tanárként végeztem az ELTE-n. Öt éve folyamatosan publikálok filmmel, kultúrával kapcsolatos cikkeket, szabadúszó újságíróként és tanárként dolgozom. Kis csoportokkal és középiskolai osztályokkal is foglalkozom, és a tanítást sokkal többnek élem meg, egyszerű ismeretátadásnál.

Plutzer Anikó

Építészként végeztem a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán, majd tanulmányaimat kiegészítettem létesítményenergetikai szakmérnök képesítéssel is. Jelenleg több mint négy éve egy pécsi építészirodában dolgozom. Diplomám és szakdolgozatom témájául is gyermekeknek tervezett épületeket választottam. Szeretném tevékenységemmel felkelteni a gyermekek érdeklődését az esztétika és a körülöttük lévő épített környezet iránt. Részvételem az Egyesület munkásságában a pécsi ParticiPécs élő társasjáték kifejlesztésével kezdődött.

Rékasi Ákos

Középiskolás diák vagyok, jelenleg a XIII. ker. Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanulok. 2015 tavaszától segítem a kultúrAktív egyesület munkásságát, 2016-ban a legfiatalabb tagja lettem az egyesületnek. Az Urbanity projektben vettem részt, de bárhol segítek és megjelenek. 

Sipos Laura

2007 és 2009 között a londoni Tate Modern múzeumpedagógusaként a legkülönbözőbb korosztályok számára tartottam tárlatvezetéseket, illetve speciális igényű látogatók, értelmi fogyatékosok, mentális problémákkal küzdők, vakok, gyengénlátók és halláskárosultak számára dolgoztam ki és tartottam foglalkozásokat. 2010-ben elnyertem a múzeum egyéves ösztöndíját, így a múzeumpedagógiai osztályon belül, az interpretációs kurátor asszisztenseként folytattam a munkámat. Utána itthon a Műcsarnokban dolgoztam múzeumpedagógusként, ahol nemzetközi projektek koordinációjával, oktatási programok és pályázatok lebonyolításával, kortárs művészetet közvetítő ajánlatok kidolgozásával foglalkoztam. 2013 óta a bécsi Blockfrei Egyesületben dolgozom mint kulturális koordinátor. 2011-ben csatlakoztam a kultúrAktívhoz.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Művészettörténet szakos hallgató voltam az ELTE-n és különböző amerikai egyetemeken (Indiana University, University of North Carolina, Columbia University). Jelenleg az ELTE Művészettörténeti Intézet doktorjelöltje és a BTM – Budapest Galéria munkatársa vagyok. Fekete-Horváth Erikával a Tiéd a város sorozatba tartozó Óbuda gyerekeknek című könyvet írjuk. 2013 óta vagyok kultúrAktív tag.

Szlaukó Mónika

Vizuális nevelés műveltségterületű tanítói, evangélikus teológiai és kulturális menedzser felsőfokú végzettséggel rendelkezem. Több éves szakmai tapasztalatom van a tanítás, a táboroztatás, a vizuális nevelés és a kulturális projektszervezés területén. Egerben a Part Egri, Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesületben több éve kulturális és környezetvédelmi projektszervezésben vezetőként veszek részt. Az egri Kis Zsinagóga Kortárs Művészeti Galéria és Közösségi Tér kiállításainak és programjainak szervezésében kulturális menedzserként tevékenykedem. A Tiéd a város sorozat, Eger gyerekeknek című kiadvány szerzője vagyok.

Szolga Zsófia

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végeztem tervezőművészként és kulturális menedzserként, tanultam az ELTE-n interkulturális pszichológiát, valamint rajz diagnosztikát. Korábban diákcsoportoknak tartottam tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat és városismereti sétákat több budapesti múzeumban és hazai alapítványnál, jelenleg a Magyar Zsidó Múzeumban dolgozom. 2011 óta a kultúrAktívban gyermekfoglalkozások szervezésével, pályázatírással, gyerekkönyvírással  és részvételi tervezéssel foglalkozom. ATiéd a város sorozatban megjelent A pesti zsidónegyed gyerekeknek című kötet szerzője és illusztrátora vagyok.

Dr. Szőke Gergely László

Jogászként végeztem 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jelenleg a Kar Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékének kutatója vagyok, és elsősorban elektronikus kereskedelemmel, szerzői jogi kérdésekkel, médiajoggal, adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozom. 2005 óta önkéntesként tevékenykedek a Pécs-Normandia Lions Club jószolgálati szervezetben, melynek 2011/2012 évben a soros elnöki tisztét töltöm be. A kultúrAktív Egyesület alapító tagjaként és az FB tagjaként az egyesület (szerzői) jogi ügyeiben igyekszem segíteni.

Zöldi Anna

1987-ben diplomáztam a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Posztgraduális képzés keretében 1992-ben színdinamikai szakmérnöki diplomát szereztem. 1992-95 között a BME Rajzi Tanszékén dolgoztam doktoranduszként, színdinamikai témában végeztem kutatást. Néhány éves tervezőintézeti gyakorlat után magántervezőként dolgoztam, az évek során elsősorban az élhető lakókörnyezet kialakítása került tervezői munkám fókuszába, elsősorban belsőépítészeti munkákkal, bútor-, szín-, illetve lakóépület-tervezéssel foglalkoztam. A tervezés mellett hosszabb ideig tanítottam művészettörténetet és építészetet, valamint színtant különböző lakberendező-iskolákban. 2004 óta rendszeresen publikálok különböző építészeti szaklapokban, ennek kapcsán fordult a figyelmem az épített környezeti nevelés felé. 2010 óta a gyakorlatban is részt veszek ebben a munkában, gyerektáborok, foglalkozások segítő munkatársaként.

PÁRTOLÓ TAGOK

 

Kozma Bernadett

Pataky Gabriella

Dr. Szőkéné Rausch Nóra

Törőcsik Gábor

 

TISZTELETBELI TAGOK

 

Tatai Mária