Tagságunk rendkívül sokszínű, az építészet és a pedagógia minden területéről érkeztünk. Ez a sokszínűség az alapja a munkánknak, amelyet a kreativitás, az egyenlő és családias légkör, a nyitottság és a kedvesség jellemez. Szeretünk folyamatosan fejlődni, tanulni és adni, és érték számunkra az önkéntesség. Fontos számunkra a szakmai minőség, és hogy az általunk fejlesztett módszerek és programjaink játékos és változatos módon nyújtsanak személyes élményt a velünk találkozó fiataloknak és felnőtteknek.Hisszük abban, hogy ezen értékeknek mentén, olyan projekteket tudunk megvalósítani, amelyek fejlesztik a környezettel való kapcsolatunkat, és amelyek eredményeként a fiatalok és felnőttek közösen tudják szerethetővé tenni lakóhelyüket.

Szilágyi-Nagy Anna, elnök

2014-ben végeztem tájépítészként a HfWU Nürtingen-Geislingen főiskolán, ahol rátaláltam szakmai mozgatórugómra a részvételi tervezésre és az Egyesületnek köszönhetően a fiatalok várostervezésbe való bevonására. Ezután 5 évig dolgoztam a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Főépítészi munkacsoportjában, ahol a városfejlesztéshez kapcsolódó nemzetközi pályázatok, rendezvények, egyetemi kurzusok és részvételi tervezési folyamatok lebonyolítását koordináltam. 2017 óta a tübingeni egyetem doktorandusz hallgatójaként a tervező játékok részvételi tervezésben betöltött szerepét vizsgálom. 2018-ban bűnmegelőzés környezetalakítási eszközökkel c. szakértői fokozatot szereztem. Emellett tagja vagyok több nemzetközi fiatalokkal és várossal, játékokkal és tájépítészettel foglalkozó hálózatnak: LE:NOTRE Intézet, CitizensLab, Placemaking Europe KIDS, EDRA Children and Youth, Trust In Play. Az egyesületnél szívügyem a fiatalok bevonásával foglalkozó tervezési projektek támogatása, az oktatási célú városi élőtársasaink fejlesztése és a játékok közösségi tervezésben való alkalmazása.

szilagyi-nagy.anna@kulturaktiv.hu

Guba Anna, alelnök

Az egyesülettel 2010-ben kerültem kapcsolatba Sebestyén Ági révén. Nagyon hamar a sajátomnak éreztem az egyesület céljait: építészeti, várossal kapcsolatos tartalmak közvetítése gyerekeknek, fiataloknak. Lelkesen vettem részt mindenben, amiben tudtam: az első Műcsarnokban tartott konferencián segítő voltam, makettezést tartottam gyerekeknek, Pop-up-Pest játékot vezettem, Urbanity játékot vittem középiskolákba. Épített környezeti nevelés az óvodában címmel Pataky Gabriellával és Tóth Eszterrel módszertani könyvünk jelent meg 2017-ben. Az egyesületben elnökségi tagként azon szeretnék munkálkodni, hogy az egyesület közösségként tudjon működni továbbra is, és minél több gyerekhez és pedagógushoz jusson el, hogy lehet és érdemes a közterületekkel, építészettel foglalkozni. 

guba.anna@kulturaktiv.hu

Rozgonyi Sarolta, PR-kommunikációs alelnök

Magyar-történelem, majd marketing és múzeumpedagógia szakon végeztem, dolgoztam múzeumban, családi és gyereksétákat dolgoztam ki és vezettem. Jelenleg gyerek ismeretterjesztő könyveket szerkesztek és írok. A KultúrAktív Egyesülettel 2018-ban találkoztam a Tiéd a város! sorozat XVIII. kerületi kötete kapcsán. A könyvírással kezdődött a közös munka, és hamar egyértelművé vált, hogy jó lenne hosszú távon is folytatni, mert „beleillek a képbe”. Szeretek ötletelni, tanulni és megvalósítani, csapatban dolgozni. Örömmel csatlakoztam ehhez az inspiráló szellemi műhelyhez és közösséghez 2019-ben, és örömmel vállaltam el a felkérést, hogy az elnökség tagja legyek.

rozgonyi.sarolta@kulturaktiv.hu

Borsos Levente, titkár

Az ELTE-n végeztem magyar mint idegen nyelv, spanyol és magyar szakon. 2007 óta tanítok magyar nyelvet és kultúrát külföldieknek. 2012 és 2017 között az Oszakai Egyetem magyar lektoraként dolgoztam Japánban, jelenleg a Magyar Diplomáciai Akadémia óraadó tanára vagyok. Nyelvtanárként meggyőződésem, hogy nyelv és kultúra elválaszthatatlanok egymástól, és egy idegen nyelvi közegbe való sikeres beilleszkedés alapvető feltétele nemcsak a nyelv elsajátítása, hanem a kultúra és a környezet megismerése is. A kultúrAktívhoz 2019-ben csatlakoztam. Úgy gondolom, hogy az épített környezeti nevelés módszertana rengeteget segíthet abban, hogy a magyarul tanuló külföldiek könnyebben beilleszkedhessenek az őket körülvevő idegen nyelvi és kulturális környezetbe. Ennek jegyében az elmúlt hónapokban több esemény szervezésében részt vettem, és jelenleg is zajlik az Urbanity iskolai verziójának magyarul tanuló külföldiek célcsoportjára való adaptálása.

Tóth Eszter, alapító tag

Művészettörténet, spanyol nyelv és irodalom, valamint tanár szakon végeztem az ELTE-n, és a Robert Bosch Alapítvány ösztöndíjának keretében nemzetközi kulturális menedzsmentet tanultam Németországban. 2006 és 2009 között a budapesti Szépművészeti Múzeumban dolgoztam, ahol tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat és előadásokat tartottam. Jelenleg a hamburgi HafenCity Universität doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatási területem a gyermekek részvétele a várostervezésben. A kultúrAktív Egyesület alapító elnökeként célom az épített környezeti nevelés módszereinek terjesztése, ezért tagtársaimmal együtt különböző, gyermekeket és pedagógusokat célzó projekteket szervezek, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítésén dolgozom.

borsos.levente@kulturaktiv.hu

Sebestyén Ágnes, alapító tag

Művészettörténetet és művészettörténet tanár szakot végeztem az ELTE-n és részt vettem a Robert Bosch Alalpítvány kulturális menedzser képzésében Németországban. 2002 óta 20. századi és kortárs képzőművészettel foglalkozom kurátorként és kulturális menedzserként. Emellett művészettörténetet tanítottam a Képző-és Iparművészeti Szakközépiskolában és a Nagyváradi Partium Egyetemen, majd a Magyar Nemzeti Galériában dolgoztam múzeumpedagógusként. Jelenleg a Berni Egyetemen dolgozom kutatási asszisztensként és művészettörténetből doktorálok. A kultúrAktív Egyesület alapító tagjaként és alelnökeként gyerekkönyvek írásával, tematikus táborok szervezésével, pályázatírással, módszertani képzések szervezésével és szakmai anyagok fordításával foglalkozom.

Tóthné Pfaff Éva, gazdasági vezető

Vállalati közgazdász szakot a PTE-n, pénzügyi szakközgazdász szakot a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem. Később a kontrolling terület speciális képesítéseit sajátítottam el, majd tanítottam Pécsett a  Perkeft Oktatási Központban. A Magyar Távközlési Vállalatnál 25 évig dolgoztam a pénzügyi-kontrolling különböző területein. Jelenleg a Magyar Postán projekt kontrolling tevékenységet végzek. Pécsett lakom, ahol több civil szervezetben aktív szerepet töltök be. Önkéntesként a Pécs-Normandia Lions Club jószolgálati szervezetben, a Rigóder-Domb Egyesületben, a DTSE-ben tevékenykedem. A kultúrAktív alapító tagjaként a gazdasági feladatokat látom el.

pfaff.eva@kulturaktiv.hu

Gyergyák János

Építészként és településtervezőként végeztem a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Informatikai és Műszaki Karán. Oktatóként, városi terek kutatójaként, illetve szakmagyakorlóként kiemelten foglalkozom ​a körülöttünk folyamatosan formálódó környezet minőségének javításával. Fontosnak érzem környezetünk jövőjét és elhívatott vagyok a környezetkultúra népszerűsítésére a kicsiktől a nagyokig. Ennek köszönhetően elsőként a ParticiPécs városfejlesztő társasjátékban vettem részt, majd 2014 óta a kultúrAktív Egyesületi tagja vagyok. Tagként a város alakítása, a városi élet feltételeinek javítása érdekel valós közösségi részvétellel.

Ádám László

Terület- és településfejlesztő, illetve turizmusfejlesztő geográfusként, majd később földrajz-történelem szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. Dolgoztam egyetemi óraadóként, városfejlesztési referensként és általános iskolai tanárként. Jelenlegi munkahelyem az Országos Széchényi Könyvtár, ahol többek között iskolai csoportoknak tartok idegenvezetést. 2017-ben azért csatlakoztam a kultúrAktív lelkes csapatához, mert szeretném ha gyerekek, fiatalok nemcsak jobban megismernék a saját településüket, lakókörnyezetüket, hanem véleményükkel, javaslataikkal aktívan részt is vennének annak alakításában.

Mihály Regina

Óvodapedagógusként és neveléstudomány mesterszakos bölcsészként végeztem az ELTE-n. Az egyetem mellett két évig dolgoztam egy nemzetközi óvodában. Mesterszakos tanulmányaim befejeztével 2020-tól az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának doktorandusz hallgatója vagyok. Közben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen Kultúramenedzsment képzésben szereztem diplomát és jelenleg a MOME Építészeti Intézetében szakmenedzserként dolgozom. 2020-ban csatlakoztam önkéntesként az egyesülethez, abból a célból, hogy az elméletben megszerzett tudásom mellett minél több tapasztalattal gazdagodjak ezen a területen. Úgy gondolom, különösen a közösségi tervezés, a gondolkodási és tervezési folyamatokban történő részvétel számos lehetőséget kínál a gyermekek és emberek sokoldalú fejlődésére. Egy együttes, élményeken alapuló folyamatként, egyszerre támogatja az emberek közötti kommunikáció fejlődését, megtanít megosztani a véleményünket és meghallgatni a másik gondolatait, tehát megteremti a vitakultúra alapjait is, mindemellett pedig érzékenyít a társas és épített, természeti környezetünk irányába. Ezek a dolgok pedig különösen fontosak a mindennapi életben.

Kammermann Lili 

Budapesti gyermekkorom és gimnáziumi éveim után 2018-ban urbanisztikát kezdtem el tanulni a németországi Bauhaus Egyetemen. Itt a Kollektiv Raumstation tagja lettem, akikkel performatív és részvételi akciók keretében játsszuk be a városi tereket. Egy projektünk kapcsán próbálhattam ki magam először az épített környezeti nevelés terén. Egy német állami kulturális kísérleti projekt keretében harmadmagammal workshophetet tartottunk általános iskolás gyerekeknek a találkozási terekről, utópiákról, részvételi tervezésről és minden olyanról az épített környezet kapcsán, aminek mi is nagyon örültünk volna gyermekkorunkban. A kultúrAktívval először 2022-ben dolgozhattam együtt, 2023-ban lettem egyesületi tag. Jelenleg a török-dán kutatási alapú építésziroda Superpool gyakornoka vagyok, akikkel az Urban95 projekten keresztül a korai gyermekkori nevelés és fejlődéssel  foglalkozunk városi környezetben, pop up játszótereket szervezünk, meglévőket tesztelünk, iskola melletti közterületeket alakítunk át, de tudományos publikációkat is készítünk. 

Rékasi Ákos

Fontosnak tartom hogy a városi tereink és maga a város, mint lakóhelyünk folyamatosan beszélgetéseink és ötleteléseink témája legyen. Érezzünk és vállaljunk felelősséget a környezetünk iránt. Az ELTE Társadalomtudományi Karának hallgatója vagyok. 2015 tavaszán találtam rá az egyesületre, 2016-ban pedig tagja lettem az egyesületnek. Évekig viseltem a „Legfiatalabb Tag” rangot, ami nagy megtiszteltetés volt számomra. Kezdetektől fogva része vagyok az Urbanity csapatának. 

Reith Anita

Szabadúszó tájépítészmérnök, egyetemi oktató, projektvezető és grafikus vagyok. Pedagógiai érzékenységemet édesapámtól örököltem. Az épített környezet gyermekkorom óta foglalkoztat, pontosabban az, hogy hogyan hat az épített környezet a fejlődésünkre, illetve a személyiségünk kialakulására. Az ember és a tér kapcsolata igen komplex, csak rendszerben értelmezhető összefüggések együttállása. A gyermeki naivitás, az a jóérzésű szabadság, amivel meg tudnak közelíteni a fiatalok egy-egy kérdést, számomra mindig is inspiráló volt. Megrögzött harcosa vagyok (szeretnék lenni) a társadalmi fenntarthatóságnak, mert hiszem azt, hogy a tudatos és felelős téralakítás és térhasználat sarkalatos kérdése jövőnknek. A jövőt pedig mindig a neveléssel kell kezdeni.

Berta-Szénási Panna

Veszprémben a Pannon Egyetemen végeztem Szabad bölcsész BA szakon, Pedagógia minor képesítéssel, majd a Pécsi Tudományegyetem mesterképzésén Pedagógia- és filozófiatanár MA diplomát szereztem. Első diplomamunkámat Ludwig Wittgenstein filozófiájának és építészetének kontextusáról készítettem el, ezt követően mesterképzésem diplomadolgozatában a tanári és építészeti (tervezői) kompetenciák összehasonlításával foglalkoztam. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola II. éves doktorhallgatója vagyok. Disszertációm kutatási területe az építészet és az oktatás kölcsönhatásainak megfigyeléseihez köthető, amely a neveléstörténeti elemzések során a tantermi környezet és az iskolai architektúra változásait vizsgálja. Emellett szakmai érdeklődésem a jelenkori iskolai környezet kialakításának formai sajátosságait és az épített környezeti nevelés didaktikai szempontú lehetőségeit is figyelemmel kíséri.

Böhler Nóra

Művészettörténetet (MA) és klasszika-filológiát (BA) végeztem az ELTE-n. Gyerekfoglalkozásokat és nyári táborokat vezetek a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének múzeumpedagógusaként. Az Éós program antik levelező pályázatát kiíró csapatának egyik szerkesztője vagyok. Emellett 2008 óta kísérletezek a drámapedagógia eszköztárának adaptációjával kortárs képzőművészeti kiállítások feldolgozásában egy belvárosi galériában és a Nyitott Műtermek Délutánja kezdeményezés keretén belül alkalmi játszótérré alakított műtermekben. Egyesületi tagságom a kultúrAktívval közös korábbi és aktuális projektjeim egyenes következménye.

Demény Ilka

A kultúrAktív munkáját ugyan a kezdetektől figyelemmel kísértem, építésztanulmányaimat követően, 2019 második felében csatlakoztam az egyesülethez. A LED2LEAP projekt keretében a fiatalok bevonásához kapcsolódó témákkal foglalkozunk, játékot fejlesztünk és iskolaudvarok megújulásának lehetőségeit vizsgáljuk. Az épített környezeti nevelés területe az ember alkotta tárgyi világ és a társadalmi percepció olyan keresztmetszete, ami azzal kecsegtet, hogy egy értő, gondos és kritikus közönség kinevelhető. Építészként ez egyrészt feladatunk, másrészt szükségünk is van erre a közönségre.

Divéki Lili

2013 környékén a ParticiPécs élőtársasjáték fejlesztésébe, mint önkéntes gimnazista csatlakoztam be. Azóta is a játékfejlesztés és vezetés az egyik kedvenc területem az épített környezeti nevelésen belül, de amellett, hogy kommunikációs felelősként közvetítem a a nagyvilág felé az egyesület működését, mindenben lelkesen részt is veszek, amiben csak lehetőségem adódik. Jelenleg pszichológiát tanulok Budapesten. Célom, hogy egyszer életemnek ezt a részét összekapcsolhassam a kultúrAktív tevékenységeivel.

Fekete Horváth Erika

Budapesten születtem, és azóta is itt élek a családommal. A férjem révén kerültem kapcsolatba Sopron városával. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem meg művészeti történeti diplomámat. 2002 óta dolgozom nonprofit és profitorientált kortárs művészeti galériákban. 2003 és 2005 között, a Várfok Galéria munkatársaival rádiós programot vezettem a kortárs művészről a polgári rádióban. 2006 óta főállású anya vagyok, és főként cikkeket és katalógusszövegeket írok. A művészettörténeti gyerekeknek szóló Két egér kalandjai könyvsorozat társszerzője vagyok. 2012 óta követem a kultúrAktív tevékenységét, és 2013 ősze óta büszke tagja vagyok az Egyesületnek. Jelenleg együtt dolgozom Szegedy-Maszák Zsuzsannával az Óbuda gyerekeknek című könyvön.

Guba Erzsébet

Jelenleg művészettörténész és óvodapedagógus hallgató vagyok, mindkettőt az ELTE-n tanulom. Eddig önkéntesként vettem részt a kultúrAktív munkájában, nagyon közel áll hozzám az a szemlélet, amit az egyesület képvisel. Korábban önkénteskedtem több múzeumban már, többek között a Magyar Nemzeti Galériában. 2013-ban csatlakoztam az egyesülethez, tagként.

Dr. Szőke Gergely László

Jogászként végeztem 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jelenleg a Kar Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszékének oktatója vagyok, és elsősorban adatjogi kérdésekkel, személyiségvédelemmel, szerzői jogi kérdésekkel foglalkozom. 2005 óta önkéntesként tevékenykedek a Pécs-Normandia Lions Club jószolgálati szervezetben, melynek 2011/2012 évben a soros elnöki tisztét töltöttem be. A kultúrAktív Egyesülethez alapító tagjaként csatlakoztam.

Izápy-Tóth Nikoletta

Építészként és műemlékvédelmi szakmérnökként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Doktoranduszként tagja voltam a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéknek. Ösztöndíjjal több félévet tanultam a Lyoni Építészeti Iskolában (École d’Architecture de Lyon). Dolgoztam építészirodában tervezőként, vezettem épületsétákat az Iparművészeti Múzeumban, jelenleg egy Városépítészeti Iroda munkatársa vagyok. Gyermekeim születése után áthelyeződött bennem a hangsúly, fontos szempont lett számomra, hogy a gyerekek, fiatalok figyelmét ráirányítsam az építészetre, a minket körülvevő épített környezetre. 2015 óta veszek részt az Egyesület tevékenységeiben: gyerekfoglalkozásokban, részvételi tervezésben, városi séták szervezésében, az Urbanity társasjáték fejlesztésében. A Tiéd a város! sorozat, Ferencváros gyerekeknek című kiadvány szerzője vagyok.

Katona Réka

Az elmúlt években dolgoztam a bécsi Museumquartierben ösztöndíjas kurátorként, különféle közösségi művészeti projekteket indítottam el Budapesten. Kutatási és alkotói területem a kollektív színházi módszerekhez és drámapedagógiához kapcsolódik. Művészettörténet és magyar szakon végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán majd folytattam tanulmányaimat az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. 2011-ben csatlakoztam a kultúrAktív csapatához. 2012-ben pedagógiai lektorként vettem részt A pesti zsidónegyed gyerekeknek című könyv munkálataiban. 2013-14-ben a ParticiPécs című játékfejlesztő pojektben dolgoztam coachként. Érdekel mindenféle művészeti és nevelési határterület, melyekhez a kultúrAktív Egyesület interdiszciplináris módszerei alkalmas terepet kínálnak.

Labanino Rafael

Politológus vagyok, jelenleg Svájcban, a Berni Egyetemen vagyok doktorandusz hallgató. Eddigi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, és a CEU-n végeztem. Voltam újságíró, politikai szöveg- és beszédíró, politikai elemző és tanácsadó, valamint PR asszisztens. Sem a tudományos munkámnak, sem az eddigi munkáimnak nincs tehát közük az épített környezeti neveléshez. Csupán érdekel, mert mindig is elkötelezett városvédő voltam. A kultúrAktív alapító tagjaként az egyesület kommunikációjával foglalkozom, illetve a városvezető könyvek írásában a szövegek szerkesztésében segítek.

Zajacz Judit

Építészként különösen fontos számomra az épített környezet és annak relációi, az emberek élete, igénye… Az egyesület önkénteseként tapasztaltam meg először a gyerekek figyelmének erejét, a tudatosságra irányuló érzékenyítő, proaktív módszerek eredményét. Ez az elméleti háttér az egyesület gyakorlatával párosulva jó iránymutató a mindennapokban és a tervezésben; igyekszem ezt követni és új lehetőségeket keresni.

Sipos Laura

2007 és 2009 között a londoni Tate Modern múzeumpedagógusaként a legkülönbözőbb korosztályok számára tartottam tárlatvezetéseket, illetve speciális igényű látogatók, értelmi fogyatékosok, mentális problémákkal küzdők, vakok, gyengénlátók és halláskárosultak számára dolgoztam ki és tartottam foglalkozásokat. 2010-ben elnyertem a múzeum egyéves ösztöndíját, így a múzeumpedagógiai osztályon belül, az interpretációs kurátor asszisztenseként folytattam a munkámat. Utána itthon a Műcsarnokban dolgoztam múzeumpedagógusként, ahol nemzetközi projektek koordinációjával, oktatási programok és pályázatok lebonyolításával, kortárs művészetet közvetítő ajánlatok kidolgozásával foglalkoztam. 2013 óta a bécsi Blockfrei Egyesületben dolgozom mint kulturális koordinátor. 2011-ben csatlakoztam a kultúrAktívhoz.

Zöldi Anna

1987-ben diplomáztam a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Posztgraduális képzés keretében 1992-ben színdinamikai szakmérnöki diplomát szereztem. 1992-95 között a BME Rajzi Tanszékén dolgoztam doktoranduszként, színdinamikai témában végeztem kutatást. Néhány éves tervezőintézeti gyakorlat után magántervezőként dolgoztam, az évek során elsősorban az élhető lakókörnyezet kialakítása került tervezői munkám fókuszába, elsősorban belsőépítészeti munkákkal, bútor-, szín-, illetve lakóépület-tervezéssel foglalkoztam. A tervezés mellett hosszabb ideig tanítottam művészettörténetet és építészetet, valamint színtant különböző lakberendező-iskolákban. 2004 óta rendszeresen publikálok különböző építészeti szaklapokban, ennek kapcsán fordult a figyelmem az épített környezeti nevelés felé. 2010 óta a gyakorlatban is részt veszek ebben a munkában, gyerektáborok, foglalkozások segítő munkatársaként.

Szlaukó Mónika

Vizuális nevelés műveltségterületű tanítói, evangélikus teológiai és kulturális menedzser felsőfokú végzettséggel rendelkezem. Több éves szakmai tapasztalatom van a tanítás, a táboroztatás, a vizuális nevelés és a kulturális projektszervezés területén. Egerben a Part Egri, Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesületben több éve kulturális és környezetvédelmi projektszervezésben vezetőként veszek részt. Az egri Kis Zsinagóga Kortárs Művészeti Galéria és Közösségi Tér kiállításainak és programjainak szervezésében kulturális menedzserként tevékenykedem. A Tiéd a város sorozat, Eger gyerekeknek című kiadvány szerzője vagyok.

Kőnig Tamás

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, ugyanott doktori fokozatot szerzett építész vagyok. Az Ipari Épülettervező Vállalatnál kezdtem dolgozni, közben részt vettem az akkori Budapest VI. kerületi Ingatlankezelő Vállalat Tömbrehabilitációs Tervező Csoportja létrehozásában és néhány éves munkájában. A rendszerváltás óta saját cégünkben tervezek. Tanítok a BME Építészmérnöki karán és  alkalmanként – a Szt. István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán. Jellemzően történeti épületek rehabilitációjával, revitalizációjával foglalkozom, ilyen munkáért kaptam Ybl Díjat, Europa Nostra érmet és ilyen volt a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen habilitálásom témája is. Nagyon szeretem Budapestet, különböző szervezésben évek óta tartok az épített környezettel kapcsolatos előadásokat, vezetek városi sétákat, pl. a BP100 keretében is. Rendkívül fontosnak tartom épített környezetünk „karbantartását”, kezelését és tudatos fejlesztését. Alapvető feladat a „laikusok”, a gyerekek, valamint az ilyesmivel nem foglalkozó, ezeket nem látó, esetlegesen szándékosan nem néző felnőttek érdeklődésének felkeltését. Emiatt nagyon lényegesnek tartom az olyan szervezetek munkásságát, mint a kultúrAktív, melynek pontosan ez a célja, ezért vagyok tagja.

Pártolói tagok

Götz Eszter

Kozma Bernadett

Lavicska Zsuzsanna

Pataky Gabriella

Plutzer Anikó

Dr. Szőkéné Rausch Nóra

Törőcsik Gábor

Tiszteletbeli tag

Tatai Mária