Programjainkat tervezőkkel és tanárokkal, iskolákkal és egyetemekkel, múzeumokkal, kamarákkal és önkormányzatokkal valósítjuk meg, hiszen az épített környezeti nevelés felöleli a lakóhely alakítása minden aspektusát (pl. biztonság, közlekedés, fenntarthatóság, minimalista életmód, stb.) és összes szereplőjét. Ahány partner, annyi lehetőség és téma. Van, akikkel az épített környezeti nevelés elméletét és módszertanát fejlesztjük (pl. szakmai anyagokat, kiadványokat, foglalkoztatókat és társasjátékok készítünk). Vannak, akikkel tematikus képzéseket és konferenciákat tartunk (ld. szakmai programjainkat). Másokkal pedig gyerekfoglalkozásokat vagy olyan környezet-alakítási programokat valósítunk meg, amiben fiatalok is részt vehetnek (pl. Tiéd a város városfelfedező könyvek és programok, iskolaudar közösségi tervezése, kollégium biztonságossá tétele, stb.).

Íme néhány példa arra, miben működünk együtt egyetemi, önkormányzati, iskolai vagy éppen civil partnereinkkel. Alig várjuk, hogy kiderüljön, Veled miben tudunk együttműködni!

Egyetemekkel

Hogyan látják és érzékelik a gyerekek a várost? Hogyan vonhatók be a szempontjaik a tervezésbe? Milyen különleges informális, tapasztalati és játékos eszközöket alkalmazunk az épített környezeti nevelés és a közösségi környezetalakítás során? Milyen kommunikációs nyelv illik a különböző korosztályokhoz? Hogyan szervezhetünk ilyen alkalmakat? Az épített környezeti nevelés és a közösségi környezetalakítás különleges szempontokkal és kérdésekkel egészítheti ki a rendhagyó egyetemi képzést és így tágíthatja a jövő szakembereinek látókörét és az intézmény kutatási területét. Interdiszciplináris területként jól kapcsolható a tértervezéssel és fejlesztéssel, az emberek és a tér kapcsolatával (városépítészet, tájépítészet, építészet, belsőépítészet, környezetpszichológia, stb.), a vizuális kommunikációval, kulturális menedzsmenttel és közösségfejlesztéssel, valamint a pedagógia minden területével foglalkozó felsőoktatási intézmények képzéséhez. Közösen indított féléves tárgyaink, vendég előadásaink, féléves tervezési feladataink és műhelyheteink az egyetemisták látókörét tágítják és tapasztalatait bővítik. A konferenciák, közös kutatások és szakmai publikációk az épített környezeti nevelés és a közösségi lakóhely-alakítás elméletének, gyakorlatának és módszereinek különböző aspektusait mélyítik el és terjesztik a kutató és szakma gyakorlók számára. Szakmai gyakorlatot kínáló partnerként pedig az egyetemista hallgatók számára biztosítunk szakmai tapasztalatszerzésre lehetőséget és kutatási témát az építészet és a pedagógia határmezsgyéjén.

Linkek, projektek:

 • “Épített környezeti nevelés” kurzus az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán – 2014-ben kezdtük meg az együttműködést az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, dr. Pataky Gabriella egyetemi oktató kezdeményezésére. Az óvós hallgatók számára induló féléves tárgyunkban Tóth Eszter tart épített környezeti nevelés témájú előadásokat és gyakorlati szemináriumokat.
 • “Landscape Education for Democracy” kurzus a MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetén – 2019 óta minden tavaszi és az őszi félévben induló választható tárgyban a közösségi tervezés elméletét és gyakorlatát oktatjuk magyar és külföldi tájépítész hallgatóknak Dr. Fekete Albert intézetigazgató kezdeményezésére. Oktatók: Reith Anita, Szilágyi-Nagy Anna.
 • Vendég-óra az egyetemen – Izgat hogyan épített környezeti nevelés vagy hogy hogyan lehet lakóhelyet alakítani fiatalokkal? Rendszeresen adunk vendég-órát óvópedagógus, pedagógia alapszakos, drámainstruktor, kulturális menedzser, tájépítészeti és urbanisztikai, közösség szervező stb. képzéseken. Az épített környezeti nevelés elméleti bemutatása után a hallgatók kipróbálhatják az egyesület által fejlesztett eszközöket és módszereket (pl. Játékok, könyvek, sétalapokat, foglalkoztatók, stb). Legyen online vagy offline az óra, mi rendelkezésre állunk. Érdekel? Hívj meg minket!
 • “Építészet és Pedagógia” konferenciasorozat (2017-2018) – a konferncia házigazdái egyetemi partnereink voltak. Az épített környezeti nevelés felsőoktatási lehetőségeit a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán (ma MATE), az iskolai lehetőségeket a PTE Műszaki és Informatikai Karán, az óvodai nevelés területén lévő lehetőségeket az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán ismerhettük meg.
 • ​​Szakmai publikációk és kiadványok – Guba Anna , Pataky Gabriella és Tóth Eszter Épített környezeti nevelés az óvodában könyve az évente induló Épített környezeti nevelés kurzus tapasztalatait foglalta össze és elméleti és módszertani segédletet ad az épített környezeti nevelés óvodai gyakorlatához. A Safecity projekt eredménye a MATE „Biztonságos szabadterek tervezése” c. tananyag, amely a környezetalakítással segített bűnmegelőzést Magyarországon először tárgyalta a tájépítészet kontextusában. De nem csak könyveket, tananyagokat, hanem tudományos cikkekben is együttműködünk. Reith Anita és Szilágyi-Nagy Anna angol nyelvű cikke azokat a közösségi tervezési tapasztalatokat foglalja össze, amelyekkel a pandémia alatt néztünk szembe a LED2LEAP projekt megvalósításakor.
 • Interdiszciplináris féléves tervezési feladat az építészeti bűnmegelőzés területén – A “Safecity” projektünkben olyan kísérleti képzést indítottunk, amelyben építész-, tájépítész-, városépítész- és környezetpszichológia-hallgatók közös tervezési feladatot kaptak az építészeti bűnmegelőzés témájában. Partnereink: BME Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszéke, ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának Építészeti és Várostervezési Tanszéke, akkor még Szent István Egyetem (ma MATE) Tájépítészeti és Településtervezési Kara és az Ybl Miklós Építéstudományi Kar építész kara. Bővebben az oktatási programról a projektzáró kiadványban olvashatsz.
 • Nemzetközi műhelyhét a Dr. Ámbédkar Iskola iskolaudvar közösségi tervezéséről – Miskolci intenzív műhely hetet a MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetével valósítottuk meg. A nemzetközi műhelyhétre Németországból, Hollandiából és a Olaszországból érkeztek tájépítész hallgatók és szakemberek, hogy a Dr. Ámbédkar Iskola iskola és kollégium udvarát átalakítsuk a közösségi tervezés segítségével. A műhelyhétről itt olvashatsz.

Önkormányzatokkal

Önkormányzati együttműködéseink a lakóhely értékeinek játékos felfedezésére és a település működésének megértésre fókuszálnak. A személyes városkép és identitás kialakításával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek saját maguk alkossanak véleményt lakókörnyezetükről, képesek legyenek nézeteik megfogalmazására és közvetítésére, majd lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt az épített környezetük formálásában. Ezt az álmunkat az önkormányzatokkal közösen kiadott Tiéd a város város felfedező kiadványaink segítik. Emellett tapasztalattal rendelkezünk olyan programok, workshopok és folyamatok módszertani tervezésében, szervezésében és kivitelezésében, amelyek bevonják a különböző korosztályi fiatalokat a városfejlesztési kérdésekbe. Ezért szívesen veszünk részt olyan városfejlesztési stratégiák és fejlesztési projektek kidolgozásában, ahol a fiatalok szempontjai érdekesek. Szívesen tartunk képzéseket és workshopokat arró önkormányzatoknak és hivatali dolgozóknak, hogy miért érdemes és hogyan bevonni a fiatalokat a városfejlesztésbe. 

Linkek, projektek:

 • Tiéd a város – lakóhelyismereti kiadványainkat az önkormányzatokkal együttműködésben készítjük és adjuk ki. A kiadvány elkészülte után ingyenes könyvosztás keretében eljuttatjuk a kiadványt a település minden 4. osztályosának.
 • Budafok Belváros diákszemmel – projektünkben sétafoglalkozással, játékos térképezéssel és makett kiállítással vontuk be a kerületbe járó általános és középiskolásokat Budafok belvárosának megújításába. Az eredményekről blogbejegyzésben számoltunk be.
 • Alakítsd a városod! – projektben ötletpályázatot indítottunk Pécs köztereinek élhetőbbé tételéért. A pécsi diákok ParticiPécs élőtársas foglalkozásunkon kidolgozott kisléptékű beavatkozásaikkal pályáztak. A városvezetés által kiválasztott legjobb projektek pedig megvalósultak. Olvass róla a blogunkon is.
 • Települési mintaprojekt az építészeti bűnmegelőzés témájában – Törökbálint Város Önkormányzatával indítottuk el Magyarország első építészeti bűnmegelőzéssel foglalkozó települési mintaprojektjét. A Safecity projektben két-alkalmas közösségi tervezést indítottunk, különböző egyetemeket vontunk be a város építészeti bűnmegelőzési stratégiájának megfogalmazására, amelyhez és tartottunk a témában konferenciát.

Iskolákkal

Iskolai együttműködéseinkben olyan programokat valósítunk meg, amelyekben az általános és középiskolások megismerkedhetnek a lakóhelyükkel és a környezet-alakítás elméleti és gyakorlati szempontjaival. Játékos foglalkozásainkon a fiatalok olyan tudást és képességeket szerezhetnek (pl. helyismeret, részvétel formái és lehetőségei, véleményalkotás, mások nézőpontjainak és igényeinek elfogadása, együttműködés, stb.), amelyek hosszútávon is segítik őket a környezet alakításában és a részvételben. A programok minden esetben illeszkednek az oktatási intézmény munkarendjébe, ezért tanórákra, projekt napokra, szakkörökre vagy iskolai rendezvényekre is szívesen viszünk programot.

Egyszeri alkalmainkon az egyesület által fejlesztett ún. élőtársasokkal játsszunk a 6-12. osztályosokkal 45-90 perces órákon: ParticiPécs-et Pécsett, PopUpPest-et a budapesti iskolákban, Urbanity-t, a #playhellocity-t és az Alakítsd az iskolád! társast pedig az országban bárhol.

Az egyszeri programok mellett hosszútávú együttműködéseket is kialakítunk, amelyek egyfelől az intézmény környezetének (udvarának, fogadó tereinek és belső tereinek) közösségi tervezéssel segített átalakításáról szólnak, másfelől lehetőséget biztosítanak az Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő diákoknak, hogy belekóstoljanak a lakóhely alakításába és a környezet alakításába.

A diákoknak szánt programok mellett a pedagógusokkal az épített környezeti nevelés fejlesztésében és mesterpedagógus programok megvalósításában is részt veszünk. 

Linkek, projektek:

 • Élőtársasok az iskolában – Élőtársasainkat kifejezetten oktatási céllal fejlesztettük ki, hogy a fiatalok elsajátíthassák azokat a képességeket és tudást, ami a lakóhely alakításához szükséges.
 • Iskolai Közösségi Szolgálat – Nálunk a fiatalok katalizátorai lehetnek a lakókörnyezetük változásainkat. Érdekel az Iskola Közösségi Szolgálat az Egyesületnél? Kérdezd meg, mikor tudsz bekapcsolódni!
 • Iskolakörnyezet átalakítása: Legyen az az udvar, az előtér, az osztályterem vagy a folyosó, szívesen működünk együtt az iskola belső és külső tereinek közösségi tervezésében és átalakításában. Nézd meg, mit csináltunk a Vécsey János Leánykollégiummal a blogunkon, vagy a LED2LEAP projekt keretében az 1. Sz. Budaörsi Általános Iskolával, a Dr. Ámbédkar Iskolával vagy a Polival. 
 • Foglalkozásfejlesztésben és módszertanfejlesztésben is szívesen együttműködünk pedagógusokkal. Ennek egyik példája a Vécsey János Leánykollégium pedagógusaival közösen fejlesztett foglalkozásgyűjtemény az építészeti bűnmegelőzési témájában.

Civilekkel

Civil partnereinkkel egymást segítjük és inspiráljuk város és életmód változtató álmainkban. Legyen szó a város zöldítéséről, a minimalista életmódról, aktuális városépítészeti témák megvitatásáról, a fiatalok részvételének és a gyermekbarát város témakörének népszerűsítéséről, tereink biztonságossá alakításáról, stb. örömmel működünk együtt szakmai vagy kommunikációs partnerként, gondolkozunk formabontó és új ötleteken, valósítunk meg projekteket és programokat veletek annak érdekében, hogy szerethetőbbé tegyük a lakóhelyünket!  

 • Civil partnerek nélkül elképzelhetetlen lenne a Tiéd a város lakóhely ismereti könyvsorozat, hiszen szerzőpárunk egyik fele mindig az adott város lakója és ismerője. De nem csak a könyv elindításában és megírásában működünk együtt, hanem a könyv továbbéltetésében is, foglalkozások és programok szervezésében.
 • Kedvenc együttműködéseink közé tartoznak az élőtársas fejlesztési projektek. A minimalista városi életmódról szóló SimpliCity társasjátékot a Messzelátó Egyesülettel fejlesztettük, ami azóta rendszeres eleme a Messzelátó különböző rendezvényeinek. A eljesen más élőtársast fejlesztettünk. A DANUrBanity a dunamenti települések örökségének feltérképezésébe, fejlesztésébe és védelmébe vonja be a lakosokat.
 • A Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesülettel évek óta részt veszünk egymás szakmai rendezvényein. Előadások, podcast beszélgetés, vándorkiállítás, játékvezetés vagy közösségi tervezés gyerekekkel (pl. Minden térben gyerekekkel webinárium sorozat, közösségi tervezések a LED2LEAP projekt keretében). 
 • Szakmai szervezetekkel – pl. Kortárs Építészeti Központtal, Fuga – Budapest Építészeti Központ, Magyar Építőművészek Szövetsége – hosszútávon  együttműködünk gyermekközpontú és fókuszú tájépítészeti és építészeti programok megvalósításában.
 • Emellett szívesen bekapcsolódunk egy-egy program, előadás, szakmai workshop, rendezvény erejéig más civilek életébe pl. gyermeknap és gyermekbarát város workshopok a Mindspace-vel, játék alapú közösség mozgatás az Anyahajó Központtal, stb.