Vonzni kell a fiatalokat viagra hungary felnevel cialis hungary tegyen meg mindent kamagra hungary minden rendben volt ivermektin hungary

Közösségi tervezés gyerekekkel

A közösségi tervezés – vagyis a helyi lakosság bevonása a városfejlesztésbe, illetve a várostervezésbe – a nyugati országokban nagy hagyománnyal rendelkezik, és hazánkban is egyre nagyobb teret kap a tervezői gyakorlatban. A közösségi alapú tervezés egy demokratikus módszer, amely segíti a helyi érintetteket, hogy közösen alkossák meg a városuk, városrészük jövőképét.

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapnak a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, így a gyerekek és fiatalok bevonása. A legfiatalabb generációk szempontjait, igényeit és elképzeléseit is figyelembe kell venni az általuk használt közösségi terek tervezésekor és támogatni kell őket abban, hogy véleményt formáljanak a környezetükről. Az ő bevonásuk speciális módszereket igényel, amelyek kreatív tanulási folyamatba ágyazódnak. Egyesületünk célja, hogy támogassa a gyerekek közösségi tervezésbe való bevonását, és olyan mintaprojekteket valósítson meg, amelyek módszertana alapul szolgálhat további részvételi projektekhez.

Az épített környezeti nevelés területén szerzett tapasztalatainkra alapozva építjük fel programjainkat. Az épített környezeti nevelés célja egyfelől a tapasztalatszerzés, amely során a gyerekekben tudatossá válhatnak az általuk közvetlenül nap, mint nap használt terekről szerzett benyomások, ingerek. A projektek első fázisában ezért az átalakításra kerülő terület felfedezése, a benyomások kreatív módszerekkel történő feldolgozása valósul meg.

A közvetlen tapasztalatszerzésre épülhet a környezetet alakító tényezők megismerése és megértése. A második szakaszban tehát egyfelől a szükséges ismeretek átadása, illetve a teret alakító tényezők dinamikájának feltárása következik.

A harmadik szakaszban következhet a tervezés: a városi terek alakítását irányító folyamatok megértése pedig elvezethet a felismerésig: az épített környezet nem eleve adott, hanem hozzájuk, szüleikhez, ismerőseikhez hasonló emberek munkája révén alakult ki, és értéket hordoz. Ennek megfelelően nekik is részt kell vállalniuk ezen értékek megőrzésében, valamint hozzá kell járulniuk a település további fejlesztéséhez.