Safecity Konferenciák

SAFECITY 3.0 – Építészeti bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig

  • 125

Időpont: 2019. június 6.

Helyszín: Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar

 

  • Mitől biztonságos egy iskola?
  • Hogyan kapcsolódik a biztonság a tanuláshoz?
  • Mit jelent a biztonság a tanulás terei szempontjából? 
  • Hogyan kapcsolódik a biztonságos környezet a felsőoktatási képzésekbe?

 

A SafeCity konferenciasorozat harmadik eseménye az oktatás szempontjából tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés témakörét. Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat és növelni lehet a térhasználók biztonságérzetét. Ez a megközelítés a tanulás tereinek kialakítása, a tanulás szervezése, és a szakemberek képzése során is releváns. A SafeCity 3.0 konferencia során ezért pedagógusok, oktatók és építészek ismertetik saját szempontjaikat és tapasztalataikat, és vitatják meg közösen a biztonság és az oktatás sokrétű kapcsolódásait.

Regisztráció itt

Részletes program itt

 

SZEKCIÓ: BIZTONSÁGOS ISKOLÁK

Az első szekció a biztonságos iskolák témakörét járja körül több szempontból. Az előadások során sor kerül a fizikai szempontok megvitatására, vagyis arra, hogy a tanulás és játék tereit miként lehet úgy kialakítani, hogy azok biztonságos, támogató környezetet nyújtsanak a gyerekek fejlődéséhez. Emellett a pedagógiai szempontok is teret kapnak, vagyis, hogy miként lehet a biztonságérzetet és a felhasználói felelősséget pedagógiai munkával erősíteni, milyen bűnmegelőzési programok működnek a hazai iskolákban, és milyen módon hatnak egyes pedagógiai megközelítések az épületek fizikai kialakítására.

 

PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A BIZTONSÁG FELÉ – MEGKÖZELÍTÉSEK, MEGHATÁROZÁSOK, MEGOLDÁSOK

Az oktatás különböző szintjeit képviselő pedagógusokkal, oktatókkal, kutatókkal, és természetesen az oktatás tereit alakító építészekkel és tájépítészekkel beszélünk arról, hogy kinek mit jelent a biztonság. A cél, hogy az építészeti bűnmegelőzés különböző megközelítéseit – megnevezéseit, értelmezéseit, jelentését – tárjuk fel a pedagógiai kontextusban.

 

SZEKCIÓ: ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

A második szekció az építészeti bűnmegelőzés a felsőoktatásban betöltött szerepét járja körül. Az előadások kitérnek a témakör relevanciájára egyes tudományterületek szempontjából, illetve konkrét oktatási helyzeteket és ezek eredményeit bemutatva ismertetik, hogy miként lehet az építészeti bűnmegelőzést az építész, környezetpszichológia, tájépítész és dizájn szakokon, akár interdiszciplináris együttműködések során oktatni és elsajátítani.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Tóth Eszter│toth.eszter@kulturaktiv.hu│+36 20 235 0190

Szervezők: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Lechner Tudásközpont, kultúrAktív Egyesület