Safecity

Felsőoktatási mintaprojekt– több területet érintő, problémaközpontú oktatás

  • 93

A környezetérzékeny bűnmegelőzés kulcseleme a megfelelő tervezői szemlélet. Az előrelátó tervezés fontos szerepet tölt be a biztonságos városok kialakításában. Ezért kiemelten fontos az érintett szakembe-rek képzésében jelen lenni problémaközpontú oktatással. Hazai egyetemekkel (BME, SZIE, ELTE) együttmű-ködve kísérleti képzést indítunk, amelynek során az egyetemi hallgatók – építészek, tájépítészek és környe-zetpszichológusok – megismerkednek az építészeti bűnmegelőzés alapelveivel, eszközeivel.