Vonzni kell a fiatalokat viagra hungary felnevel cialis hungary tegyen meg mindent kamagra hungary minden rendben volt ivermektin hungary

Gyermek-Város-Építészet

Épített környezeti nevelés

  • 2332

A kötet átfogó képet ad az épített környezeti nevelés elméletéről és gyakorlatáról, és összefoglalja a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. Különös aktualitást ad a témának, hogy a 2012. június 4-én elfogadott Nemzeti Alaptantervben az eddigieknél már sokkal hangsúlyosabban van jelen az építészet. Ehhez a változáshoz nyújt a kiadvány a pedagógusok számára egy, a gyakorlatban hasznosítható és a megújult Nemzeti Alaptantervhez, illetve kerettantervekhez igazodó módszertani segédeszközt.

A kötet első részében az épített környezeti nevelés elmélete kerül bemutatásra, többek között a pedagógiai terület sajátos céljai, a társtudományokhoz fűződő viszonya és intézményesülésének története. Az elméleti az általános célok mellett kiemelt jelentőséget kap részben a magyar szakterminológia egységesítése, az épített környezeti nevelés hazai történetének összefoglalása, illetve a területen aktívan működő hazai szereplők bemutatása. Az első részben az intézményi keretek mellett számos hazai és nemzetközi szervezet és projekt ismertetésére kerül sor mind a formális, mind a nem formális oktatás területéről.

A kötet második része egy tematikusan felépített módszertani gyűjtemény. Olyan részletesen kidolgozott feladatokat és óraterveket tartalmaz, amelyeket a formális és a nem formális oktatás keretében is rugalmasan lehet alkalmazni. A mintafeladatok csoportosítása tematikai szempontú, a feladatok tartalmilag az épített környezet három fő alkotóeleméhez, az épülethez, a köztérhez és a településhez kapcsolódnak. E témakörök feldolgozásához változatos módszereket talál az olvasó, amelyek a gyakorlatban a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások építőköveiként alkalmazhat.

Itt olvashatsz bővebben a kötetről.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Épített környezeti nevelés

Szerzők: Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter

Borítóterv: Sirály Dóri

Kiadó: kultúrAktív Egyesület és Arttan Kft.

Kiadás éve: 2013

ISBN: 978-963-89794-0-7

Ár: 2990 Ft