Vonzni kell a fiatalokat viagra hungary felnevel cialis hungary tegyen meg mindent kamagra hungary minden rendben volt ivermektin hungary

Szakmai programok

Építészet és pedagógia konferenciasorozat

  • 4460

ÉPÍTÉSZET ÉS PEDAGÓGIA KONFERENCIASOROZAT

2017/18-ban Építészet és Pedagógia címmel konferenciasorozatot szervezünk, amelynek célja, hogy az épített környezeti nevelés legújabb irányait és eredményeit tárja fel a szakmai közönségnek.

Az eseménysorozatnak aktualitást ad egyrészt, hogy a jelenleg hatályos Nemzeti Alaptantervbe bevezették az épített környezet és az építészet fogalmát, ez sokrétű lehetőséget biztosít a formális oktatásban. Másrészt, hogy ez év januárjában látott napvilágot a 1032-es, építésügyi Kormányhatározat, melynek 14. pontja a tér-, és környezetkultúra megteremtéséről intézkedik, óvodás kortól a felsőoktatásig. Ehhez kapcsolódva a Magyar Építész Kamara és a kultúrAktív Egyesület együttműködik az épített környezeti nevelés szélesebb körben való elterjedésének érdekében.

A konferenciasorozat három részben járja körül az épített környezeti nevelés aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit: tárgyalja 1) e terület helyét a felsőoktatásban, az ide kapcsolódó legfrissebb tudományos eredményeket, 2) az építész szakma szerepét, és 3) az óvodai nevelésben való alkalmazását.

 

I. ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS A FELSŐOKTATÁSBAN KONFERENCIA

Időpont: 2017. május 11.

Helyszín: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Hogyan kapcsolódhat az építészet és a pedagógia a felsőoktatásban?  A konferencia ezt a kérdést járja körül különböző tudományok szemszögéből. Az elmúlt években ugyanis egyre több egyetemi kar képzésében jelent meg az épített környezeti nevelés tantárgyi elemként, vagy önálló kurzusként. A konferencia célja, hogy bemutassa ezeket a kezdeményezéseket és teret nyújtson egy szakmai diskurzusnak, amely hosszabb távon erősítheti az épített környezeti nevelés szerepét a felsőoktatásban.

Részletes program itt.

Beszámoló itt.

A konferenciakötet letölthető itt.

Partnerek: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar | Magyar Építész Kamara

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap | Magyar Építész Kamara | Budapesti Építész Kamara | Terc Kiadó

SzIE YMÉK                   nka            BÉK        Terc

 

II. ÉPÍTÉSZEK AZ ISKOLÁBAN KONFERENCIA

Időpont: 2017. november 2-3.

Helyszín: Pécs, PTE Műszaki és Informatikai Kar

A térérzékelés, a térhasználat és a téralakítás képességeinek fejlesztésének, valamint az épített környezettel kapcsolatos ismeretek átadásának az oktatás és nevelés részét kell képeznie már a legkisebb kortól, hogy a felnövekvő generációban kialakuljon a minőségi környezet iránti igény, illetve az esztétikai és társadalmi kérdések iránti érzékenység. A konferencia előadásai és szakmai műhelyei az épített környezeti nevelés módszertanának, alapvető ismeretanyagának és a benne rejlő pedagógiai lehetőségeknek, elsősorban a kora- és kisgyermekkori nevelésben, a komplex művészeti nevelésben és az alsófokú pedagógusképzésben, való alkalmazására irányulnak. 

Az elmúlt években országszerte egyre több kezdeményezés jött létre, melyekben építészek vállalnak oktatási feladatokat, és vezetnek iskolai és iskolán kívüli pedagógiai programokat. A környező országokban pedig több helyütt alakultak ki olyan rendszerek, amelyek az építészek pedagógiai munkáját hosszabb távon is biztosítják. A konferencia ezért azt járja körül gyakorlati példákon keresztül, hogy az építészek miként kapcsolódhatnak a pedagógiai tevékenységekbe, illetve hogy miért fontos a társadalom és az építész szakma számára, hogy szerepet vállaljanak az épített környezeti nevelésben.  

Részletes program itt.

Beszámoló itt.

A konferencia képei itt.

A konferenciakötet letölthető itt.

Partnerek: PTE Műszaki és Informatikai Kar| Magyar Építész Kamara

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap | Dél-Dunántúli Építészkamara | Román Kulturális Intézet | Osztrák Kulturális Fórum | FinnAgora

PTE MIK             nka          DDEK         

OKF        Zsolnay-Oroksegkezelo-Nonprofit-Kft

III. ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS KISGYERMEKKORBAN KONFERENCIA

Időpont: 2018. április 06.

Helyszín: Budapest, ELTE-TÓK

A térérzékelés, a térhasználat és a téralakítás képességeinek fejlesztésének, valamint az épített környezettel kapcsolatos ismeretek átadásának az oktatás és nevelés részét kell képeznie már a legkisebb kortól, hogy a felnövekvő generációban kialakuljon a minőségi környezet iránti igény, illetve az esztétikai és társadalmi kérdések iránti érzékenység. A konferencia előadásai és szakmai műhelyei az épített környezeti nevelés módszertanának, alapvető ismeretanyagának és a benne rejlő pedagógiai lehetőségeknek a kora- és kisgyermekkori nevelésben való alkalmazására irányulnak. Az előadások a témakört elsősorban a komplex művészeti nevelés, valamint az alsófokú pedagógusképzés és a rajz- és vizuális kultúra szakos tanárképzés kontextusában vizsgálják.

A szimpózium célja a legújabb kutatási eredmények és jó gyakorlatok bemutatásán túl a tapasztalatcsere és a szakmai közösségépítés. A programot nemzetközi előadások és informális, interaktív programpontok egészítik ki, amelyek során szerephez juthat a közös ötletelés és személyes tapasztalatcsere.

A konferencia során két markánsan különböző blokkban vitatjuk meg az épített környezeti nevelés aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit a pedagógusképzésben. Az első részben rangos hazai és nemzetközi szakemberek előadásaiból nyernek tájékoztatást a résztvevők, amelyek tapasztalatait a második részben interaktív műhelymunkában és műtermi alkotásban ültethetik át a gyakorlatba. A kipróbált, kidolgozott és kipróbált gyakorlatok a tanárképzésben és a közoktatásban mintaként használhatóak a későbbiekben.

A konferencia a kultúrAktív, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar és a Bálványos Huba Vizuális Nevelési Kutató Műhely közös rendezvénye.

Részletes program itt!

Beszámoló itt.

A konferencia képei itt.

A konferenciakötet letölthető itt.

Partnerek: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | Magyar Építész Kamara

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap | Vizuális Képességkutató Műhely

ELTE TÓK                     nka         triangleBW

 

Kövesd a konferencia híreit a facebookon!