Vonzni kell a fiatalokat viagra hungary felnevel cialis hungary tegyen meg mindent kamagra hungary minden rendben volt ivermektin hungary

MINDEN TÉRBEN GYEREKEKKEL 2.0 /// WITH KIDS IN ALL SPACES 2.0

MINDEN TÉRBEN GYEREKEKKEL 2.0 /// WITH KIDS IN ALL SPACES 2.0

  • 455

Látnánk a várost gyerekszemmel? Milyen kreatív módszerek és eszközök segítik a fiatalok részvételét? Hogyan vonhatjuk be őket a tervezésbe? Tehetjük mindezt online? A ‘minden térben gyerekekkel’ rendezvénysorozat ezeket a kérdéseket járja körül. Vendégeink a téma nemzetközi és hazai szakértői, akik előadások és workshopok keretében osztják meg tapasztalataikat, hogyan lehet kreatív és játékos megoldásokkal eljutni a helyszín felméréstől a közös ötletek teszteléséig.A Fején találni a szöget! az eseménysorozat második alkalma. A helyzetfeltárást és elemzést követően a mostani alkalom témája a priorizálás, közösségi vízióalkotás és célok megfogalmazása fiatalokkal.

Előadóink
Húsznegyven Egyesület (Budaörs)
2014-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy építészeti párbeszéd segítségével hívjuk fel a budaörsiek figyelmét arra, hogy milyen fontos a lakókörnyezetünk. Ezen belül a gyerekek oktatását tartjuk a legfontosabbnak, hiszen nem lehet elég korán elkezdeni az ő épített környezeti nevelésüket. Rendszeresen tartunk nekik foglalkozásokat, városi sétákat, nyári tábort. A programoknak köszönhetően egy szuper, együttműködő közösség van kialakulóban, akikkel rengeteg közös tervünk van a jövőben. Az előadás során bemutatjuk az egyesületünk építészeti gyerekprogramjait dióhéjban, és ismertetjük hogy milyen módszerrel vezettük be őket a SWOT analízis rejtelmeibe.

Barbara Feller, Mag. phil, Dr. phil. (Bécs)
történelmet és pedagógiát tanult a Bécsi Egyetemen, 1996 óta az Osztrák Építészeti Alapítvány igazgatója (Architekturstiftung Österreich), 2001-től az OeAD GmbH építészeti tanácsadója, 2010-ben lett a “BINK – épített környezeti nevelésért kezdeményezés” – elnöke, és 2013 óta a Kulturális Minisztérium Építészeti Bizottságának tagja. A kétévente megjelenő “Best of Austria. Architecture” publikáció felelős szerkesztője. Szakterületei: fiatalok épített környezeti nevelése, a városi élet a 20. és 21. században, író és kurátor. Előadásában néhány osztrák kezdeményezéssel és jó gyakorlattal, az őket működtető hálózatok és együttműködések összefüggéseivel ismerkedhetünk meg.
Dr. Marta Brković Dodig (Belgrád / Berlin)
építész, a belgrádi Union – Nikola Tesla Egyetem Építész Karának adjunktusa és ARQubator szervezet alapító igazgatója. 2018-2020 között a TU Berlin Urbanisztika tanszékén Alexander von Humboldt posztdoktori ösztöndíjjal fiatalok épített környezeti nevelése témában kutatott. További kutatási területei között megjelenik a játékok szerepe az építészeti és városépítészeti tervezésben, a fenntartható iskolák, tanulási környezetek tervezése és környezetpedagógia. Az építészeti és városépítészeti tervezésben alkalmazott játékokkal foglalkozó könyve, amelyet Prof. Dr. Linda N. Groattal közösen szerkesztettek, 2019-ben jelent meg a Routledge gondozásában. Előadásában a játékot, mint a közösségi tervezés eszközét fogja bemutatni.A workshopokról részletek hamarosan! Az itt kidolgozott ötleteket, módszereket az Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában ki is próbáljuk majd!A rendezvénysorozat az NKA támogatásával jött létre
Az esemény nyelve: angol
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött >>
https://docs.google.com/…/1EtPYFb283HgfDVYyZgtnA9K…/edit

ENGLISH:

How is the city from a child’s point of view? What kind of creative methods and tools help the involvement of young people? How can they participate in design processes? Can we do all this online? During the events of ‘with kids in all spaces’ we will seek answers to these questions. Our guests are professionals from Hungary and abroad, who will share their experiences through lectures and workshops about how creative and playful tools can guide us from mapping a site to testing commonly developed ideas.Hit the nail on the head! is the second event of the series, where we will focus on prioritizing and collaborative visioning and goal setting with youth.

Our guest are:

2040 Association (Budaörs)
We founded our association with the aim of drawing the attention of Budaörs to the importance of our residential environment with the help of architecture. We consider the education of children to be the most important, as we can not start their built environmental education early enough. We organize them classes, city walks, summer camps regulary. Thanks to these programs a new, collaborative community is evolving in Budaörs with which we have plenty of plans for the future. During the presentation we will speak about our architectural workshops for children and will show you the process, how we have been talking with them about their own cities with the help of the SWOT analysis.

Mag. phil, Dr. phil Barbara Feller (Vienna)
studied History and Pedagogy at the University of Vienna, since 1996 is director of the Austrian Architectural Foundation (Architekturstiftung Österreich), since 2001 Advisory Service Architecture at OeAD GmbH, in 2010 became chairwoman of “BINK – Initiative Built Environment Education for young people”, and since 2013 is member of the Baukultur-Board at the Federal Ministry for Culture. Responsible for concept and editing of the biannual publication “Best of Austria. Architecture”. Her key activities are: built environment education for children and youth; cities and living in the 20th and 21st century; author and curator. In her presentation some of the Austrian projects and initiatives will be shown as well as the common network and the co-operation.

Dr. Marta Brković Dodig (Belgrade / Berlin)
is architect, Assistant Professor in Architecture at Union University Nikola Tesla in Belgrade, Serbia and founding director of NGO ARQubator. She was 2018-2020 Alexander von Humboldt Postdoctoral Fellow at the Department of Urban Design and Urban Development at the TU Berlin, Germany researching built environment education for children. Her additional research interests include games in architecture and urban planning, sustainable schools, learning environments design and spatial pedagogy. Her book on games in architecture and urban planning, co-edited with Prof. Dr. Linda N. Groat, has been published in 2019 by Routledge. In her presentation she will talk about games as co-design tools with childrenMore details about the workshops soon! The ideas and methods developed during these occasions will be tested at the Primary School no.1 in Budaörs.This event has been sponsored by NKA
English friendly event