Tiéd a város

Tiéd a város című városismereti kiadványsorozatunk célja, hogy a gyerekek játékos feladatok segítségével fedezzék fel saját városukat, és komplex képet kapjanak annak történetéről, értékeiről, intézményeiről és infrastruktúrájáról. Az eddig megjelent kötetek a 8 és 12 év közötti korosztályhoz szólnak, és kiegészítik az iskolai oktatásban kevés szerephez jutó témaköröket: a helyismeretet és a helytörténetet.

Bár az egyes kötetek természetesen a helyi jellegzetes viszonyokból indulnak ki, a Tiéd a város sorozatban megjelenő városismereti kiadványaink közös célja, hogy a gyerekek játékos feladatok segítségével fedezzék fel saját városukat, és komplex képet kapjanak annak történetéről, értékeiről, intézményeiről és infrastruktúrájáról, kiegészítve a honismereti, helytörténeti iskolai tananyagot. Emellett olyan általános, ám napjainkban nélkülözhetetlen témaköröket dolgoznak fel, mint a személyes városkép, az épített örökség, a város és a természet kapcsolata és a város működése a kereskedelemtől, ipartól, infrastruktúrától, az intézményrendszeren át a kultúráig.

Kiadványainkkal szeretnénk elérni, hogy a gyerekek jobban tájékozódjanak a környezetükben, nyitottabbak legyenek a sajátosságai iránt, azonosuljanak vele és ez csak akkor lehetséges, ha alaposan megismerik. Az ismeretátadás mellett azonban kiemelt hangsúlyt kap a szemléletformálás. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek saját maguk alkossanak véleményt lakókörnyezetükről, képesek legyenek nézeteik megfogalmazására és közvetítésére, majd lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt az épített környezetük formálásában.

Céljainkat a kötetekhez kapcsolódó gyerektáborok során kipróbált és tökéletesített módszerekkel kívánjuk elérni. Módszertani szempontból az élménypedagógia elveire építünk. Lényeges szempont, hogy amennyiben lehetséges, kerüljük az ismeretek közvetlen átadását: ezeket a változatos, aktivitásra serkentő feladatok megoldása során maguknak kell felfedezniük a gyerekeknek.

Az egyes kötetek szerzői és szerkesztői elsősorban a kultúrAktív Egyesület tagjai, de minden kötet esetében bevontunk helyismerettel rendelkező szakértőket is.

Már megjelent, jelenleg kapható köteteink:

– Pécs gyerekeknek (magyar, angol és német kiadásban)

– Sepsiszentgyörgy gyerekeknek (magyar és román kiadásban)

Kudimkár gyerekeknek (orosz kiadásban)

– A pesti zsidónegyed gyerekeknek

– Eger gyerekeknek

 Paks gyerekeknek 

– Brassó gyerekeknek

Hamarosan jön: Ferencváros gyerekeknek, Gödöllő gyerekeknek, Óbuda gyerekeknek

A sorozat köteteit itt lehet megvásárolni: Atlantisz KönyvszigetFuga Budapesti Építészeti KözpontÍrók boltjaKét Egér Könyvesbolt, Láng Téka könyvesboltPozsonyi Pagonyvagy megrendelhetők közvetlenül tőlünk: info@kulturaktiv.hu