Szakmai programok

Szakmai programjaink legfontosabb célja egyrészt az épített környezeti nevelés elméletének és módszertanának hazai terjesztése, másrészt a kapcsolatteremtés és tapasztalatcsere más olyan magyarországi és nemzetközi szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik szintén ezzel a területtel foglalkoznak.

Szakmai programjaink jelentős része a kultúrAktív Egyesület gondozásában megjelenő könyvsorozatokhoz kapcsolódik. A Gyermek-Város-Építészet sorozat köteteit kerekasztal-beszélgetések keretében mutattuk be, melyek során a kötetekhez kapcsolódó alapvető módszertani és tartalmi kérdéseket vitatták meg az építészeti és/vagy pedagógiai területen jelentős szakmai tapasztalattal  rendelkező meghívottak.

A Tiéd a város sorozat egyes köteteinek megjelenését minden esetben módszertani bemutatók kísérik. Mivel hazánkban az elsők között foglalkozunk az épített környezeti neveléssel, és a gyerekeknek szóló városismereti kiadványaink ennek a területnek a speciális szakmódszertanára épülnek, feltétlenül szükségesnek látjuk, hogy a köteteteket használó pedagógusokat felkészítsük azok használatára. Ezért általában elméleti és gyakorlati részből álló módszertani bemutató keretében ismertetjük a városismereti kiadványok széleskörű használati lehetőségeit. Emellett arra is lehetőséget teremtünk, hogy a különböző köteteket használó pedagógusok is találkozhassanak egymással és beszámolhassanak a tapasztalataikról. Ezek az alkalmak számunkra is nagyon hasznosak, hiszen gyakran értékes visszajelzéseket kapunk azoktól, akik nap mint nap használják kiadványainkat.

Szakmai programjaink másik részének célja, hogy fórumot teremtsünk az épített környezeti neveléssel foglalkozó vagy az iránt érdeklődő szakemberek közötti tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre. Ennek érdekében beszélgetéseket, workshopokat, szakmai napokat, konferenciákat és számos informális találkozót szervezünk.