Gyerekfoglalkozások

Egyesületünk 2010 óra rendszeresen szervez gyerekfoglalkozásokat épített környezet témakörben kicsiknek és nagyoknak. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek és fiatalok jobban megismerjék a környezetüket, felismerjék építészeti minőségeit és tudatosan, elemző módon közelítsenek az általuk nap, mint nap használt terekhez. Elsősorban tehát a gyerekek saját, lakóterekhez, játékterekhez és a tanulás tereihez kapcsolódó tapasztalataira építünk, és ezeket igyekszünk tudatossá tenni.

Erre épülve a foglalkozásainkon az épített környezetet meghatározó tényezők feltárásával foglalkozunk, és olyan kérdésekre keressük közösen a választ, mint például: kiknek épült ez a lakótelep? Miért éppen itt alakult ki a város? A tanulási folyamat célja minden esetben az, hogy a gyerekek eljussanak a felismerésig: az épített környezet nem eleve adott, hanem hozzájuk, szüleikhez hasonló emberek munkája révén alakult ki, és értéket hordoz. Ennek megfelelően nekik is részt kell vállalniuk ezen értékek megőrzésében, valamint hozzá kell járulniuk azok gyarapításához, a település további fejlesztéséhez.

A foglalkozások megtervezésénél fontos szempont a sokszínűség, vagyis az építészeti témakör különböző feldolgozási lehetőségeinek bemutatása és változatos munkaformák alkalmazása (egyéni, páros és csoportmunka). A hangsúly minden esetben a játékosságon, a közvetlen tapasztalások feldolgozásán, a társas kompetenciák és a szociális érzékenység erősítésén van. A hagyományos rajzon és makettezésen alapuló feladatok mellett alkalmazunk többek között drámajátékot, rejtvényeket, érzékszervi játékokat és internetes eszközöket is. Minden módszerre nyitottak vagyunk, ami segíti az épített környezet megismerését.

Rendszeresen szervezünk alkalmi gyerekfoglalkozásokat, vetélkedőket, helyi és országos gyerekpályázatokat bonyolítunk és nyaranta napközis táborokat szervezünk.